Drupal 7: Optimalisatie, tuning en performantie

Naar aanleiding van  "Performantie: Drupal website voor Google optimalisatie" door mijn collega Donny, kon ik het niet laten om mijn website eens te 'screenen'. De afgelopen avonden heb ik me vooral bezig gehouden met Drupal performantie en tunen. Hieronder een opsomming met hun relatieve percentages: 

  • Facebook modules en widgets zijn verwijderd(+8%)
  • Taxonomy (tags, labels) zijn verdwenen van de homepage (+1%)
  • Cashe en optimalisatie van bestanden volledig ingeschakeld (+9%)
  • Slider(s) in of uitschakelen (1%)

Ik kan nog enkele stappen ondernemen zoals de "http request" naar beneden halen, Drupal boost module inschakelen (momenteel gaat dit niet door een te kleine webruimte), afbeeldingen optimaliseren, enz.. maar voorlopig geef ik het even op. Ik "moet" nog een D7 template afwerken. 

Op server niveau kan ik helaas geen enkele stap ondernemen. De huidige balans is een pagespeed score van  81% en een Yslow score van 86% en een loadtime van 1.77sec. (Drupal 7)

Hieronder enkele interesante artikels ivm Drupal Performance and tuning:

CSS-Gzip (Drupal module - core drupal 7)
Boost (Drupal module)  
Performantie: Drupal website voor Google aptimalisatie (artikel - NL)
Best Practices for Speeding Up Your Web Site (artikel - eng)
Drupal groups: High performance (artikel - eng)
Drupal 5 vs Drupal 6 vs Drupal 7 (artikel - eng)
Drupal Performance Tuning and Optimization for large web sites (veel artikels - eng)
Improving Drupal's page loading performance (artikel - eng)